καταστατικό της Δρόμοι Σύνθεσης

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Μαρτίου 2010 οι παρακάτω υπογράφοντες:

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τη σύσταση Εκπαιδευτικής Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741-748 του Α.Κ. και με τους εξής ειδικούς όρους και IMG_0708συμφωνίες:

Άρθρο 1 – Επωνυμία – Έδρα

Η επωνυμία της εταιρείας  ορίζεται ως «Δρόμοι Σύνθεσης» και στα αγγλικά «Pathways to Synthesis» και έδρα αυτής η Αργαλαστή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Νομού Μαγνησίας. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός του νομού, καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας, σε ευρωπαϊκές χώρες και χώρες του εξωτερικού. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 2 – Σκοποί της εταιρείας

 1. Η καλλιέργεια μιας Παιδείας Ειρήνης που δημιουργεί συνείδηση:
 • Ενότητας της Ανθρωπότητας με την φύση – Από την κυριαρχική χρησιμοποίηση στην ενότητα.
 • Μιας Παγκόσμιας Οικονομίας υποστηρικτικής ανάπτυξης – Από την βιομηχανική εκμετάλλευση στην υποστηρικτική ανάπτυξη, βιωσιμότητα ή αειφορία.
 • Από τον έλεγχο της ασθένειας – Στην υγιεινή φυσική, συναισθηματική, νοητική και πνευματική διαβίωση.
 • Ενός Πλανητικού πολιτισμού Σοφίας – Από την Διανοητική γνώση στην επικεντρωμένη στην καρδιά Σοφία.
 • Μιας συμμετοχικής κοινωνίας – Από την εξουσιαστική αρχή στην συμμετοχή, την συνεισφορά, τον συμμερισμό υλικών και άυλων αγαθών.
 • Πλανητικής Ειρήνης και Ελευθερίας – Από τον εθνικό ή τον φυλετικό απομονωτισμό στην Ανθρώπινη Κοινότητα.
 1. Η διάδοση και γνωστοποίηση του πνεύματος του World Core Curriculum (WCC) των Robert Muller International Schools επονομαζόμενων άλλως “Σχολεία Ειρήνης Ο.Η.Ε”. Η διάδοση και ανάπτυξη της σύγχρονης βρεφικής και προνηπιακής εκπαίδευσης με βάση το πρόγραμμα “Balanced Beginnings” για μια Παιδεία Ορθών ανθρώπινων σχέσεων.
 2. Η δωIMG_0708ρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης – Παιδείας όπως παραπάνω (1) ορίζεται.
 3. Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Εκπαίδευση της κοινωνίας και των ενεργών πολιτών – εθελοντών σε θέματα καταπολέμησης – άρσης κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, μέσω της Παιδείας. Οι εθελοντές της οργάνωσης “Δρόμοι Σύνθεσης” δεσμεύονται να προσφέρουν Παιδεία Ειρήνης και εκπαιδευτική μέριμνα σε όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα: σε θύματα φυσικών καταστροφών, λιμών, ασθενειών (επιδημικών ή ενδημικών, AIDS), θύματα εμπόλεμων συγκρούσεων, πολιτικής βίας, πρόσφυγες, εκπατρισμένους, μειονότητες, παιδιά του δρόμου, κρατούμενες και τα παιδιά αυτών, κρατούμενους, τοξικοεξαρτημένους καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που στερούνται πρόσβασης στο δικαίωμα της Γνώσης.
 4. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ειρήνης του Ο.Η.Ε στην Κόστα Ρίκα “University for Peace International”, το Ράδιο για την Διεθνή Ειρήνη “Radio for Peace International”, με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διεθνείς και τοπικές με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου, με την ελληνική κοινωνία καθώς και με επίσημους κρατικούς φορείς.
 5. Η συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών καθώς και η δημιουργία Δικτύων, και FORUM για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας σε Ελλάδα, Ε.Ε και εξωτερικό.
 6. Ο πειραματισμός και η απόκτηση Κοινοτικής συνείδησης μέσα απο ελεύθερη συναλλαγή και συνεισφορά υπηρεσιών και πραγμάτων μεταξύ των μελών της  μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Δρόμοι Σύνθεσης”.
 7. Ο πειραματισμός και πρακτικές εφαρμογές δόμησης κτηρίων με φυσικά υλικά που αφήνουν χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.
 8. Η Μαρτυρία – Καταγγελία. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην Παιδεία. Όλες ανεξαιρέτως οι ανωτέρω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες πληθυσμών ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία, δόγμα ή πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια “οι Δρόμοι Σύνθεσης” δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός ότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους εμποδίζει από του να μιλούν ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες στο πεδίο. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι “Δρόμοι Σύνθεσης” θα επιστήσουν τους κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της σιωπηλής διπλωματίας, είτε με τη βοήθεια των ΜΜΕ.

Άρθρο 3 – Μέσα

Για την επίτευξη τIMG_0708ων ανωτέρω σκοπών η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες και  αντικείμενα:

 1. την εκπροσώπηση των Robert Muller International Schools ή Σχολείων Ειρήνης Ο.Η.Ε σε  Ελλάδα και Ευρώπη.
 2. τη διοργάνωση σεμιναρίων συνεδρίων, συμποσίων και εργαστηρίων με σκοπούς διδακτικούς και έρευνας γύρω από την εκπαίδευση, χορηγώντας όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις παρακολούθησης των ως άνω εκδηλώσεων. Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια θα παρέχονται δωρεάν, χωρίς να απαιτούνται χρήματα από αυτούς που τα παρακολουθούν. Το ίδιο ισχύει και για τα συνέδρια και συμπόσια, τα οποία θα διοργανώνονται με ελεύθερη είσοδο και μόνο για την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ζητήματα Παιδείας και εκπαίδευσης για Ορθές ανθρώπινες σχέσεις σε μια εποχή κρίσεων.
 3. τη δημιουργία ενός χώρου, “Ενάργεια – Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο” στο οικισμό Χόρτο, Δήμου Αργαλαστής, Νομού Μαγνησίας, που θα λειτουργεί ως o χώρος φιλοξενίας των διαρκών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 4. Η εταιρεία μπορεί να χορηγεί υποτροφίες η επαίνους με χρηματικό αντίτιμο. Οι υποτροφίες και οι έπαινοι θα χορηγούνται από το αποθεματικό της εταιρίας με τη νομική μορφή της δωρεάς.
 1. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην έκδοση και διακίνηση, ενημερωτικών εντύπων ή βιβλίων κάθε μορφής    ηλεκτρονικής ή έντυπης. Η διακίνηση εντύπων και βιβλίων θα γίνεται μόνον δωρεάν.
 1. Η διεθνής συνεργασία με οργανισμούς, σχολικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιδιώκοντα αντίστοιχους σκοπούς, στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο, καθώς και η καθιέρωση σταθερών δεσμών επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας με φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNESCO οι Γραμματείες του Ο.Η.Ε, κάθε εν γένει επιστημονική, πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς της εταιρείας, με παράλληλη δημιουργία τεχνολογικής και οικονοIMG_0708μικής υποδομής για την ανάπτυξή της.

Άρθρο 4 – Διάρκεια

Η εταιρία έχει διάρκεια αόριστη με έναρξη την ημέρα καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Βόλου.

Άρθρο 5 – Κεφάλαιο

Α) Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται κατ’ αρχάς από τις εισφορές των εταίρων που ανέρχονται στο βασικό κεφάλαιο των 3.000 ευρώ και αναλύονται κατά συνδρομή εταίρου ως εξής:
Ο κάθε εταίρος κατέβαλε σήμερα στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 500 Ευρώ

Η τακτική ετήσια εισφορά του κάθε μέλους ανέρχεται στο ποσό των 190 Ευρώ

Άρθρο 6 – Πόροι

Εκτός από την εισφορά των εταίρων για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της εταιρίας μπορεί να είναι ενδεικτικά και:

 1. Τακτικές ή έκτακτες συνδρομές, ενισχύσεις, κληρονομιές, των μελών της Εταιρίας ή και φίλων και τρίτων- υποστηρικτών της.
 2. Επιχορηγήσεις, και Δωρεές του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ως και αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και φυσικών προσώπων από την Ελλάδα καθώς και από το εξωτερικό.
 3. Από τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
 4. τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο νομικό έσοδο που μπορεί να προκύψει νομίμως από τη λειτουργία και δράση της εταιρίας.
 5. Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρίας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
 6. Πάντως, το σύνολο των εσόδων της εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται στους εταίρους ως κέρδος, γιατί η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική.

Άρθρο 7 – Μέλη

Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και εισήγηση του Προέδρου.

Για τη λήψη απόφασης εγγραφής μέλους, απαιτείται ομοφωνία των μελών. Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών εταίρων, το ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου. Η εγγραφή νέου μέλους γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο.

Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημιά της εταιρίας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα μέλη που αποχωρούν από την εταιρία να αξιώνουν να λάβουν με οποιαδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, μεγαλύτερο από την εισφορά τους.

Άρθρο 8 – Αρωγά και επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη της ανακηρύσσονται πρόσωπα που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια της πολιτιστικής ανάπτυξης, στον ελλαδικό χώρο και διεθνώς.

Αρωγά μέλη της ανακηρύσσονται πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους νόμιμη προσφορά.

Περισσότερα περί των ανωτέρω μπορεί να προβλέψει ο εσωτερικός κανονισμός της εταιρίας.

Άρθρο 9 – Διοικητικό Συμβούλιο

Όλες τις εταιρικές υποθέσεις τις διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την εταιρία και απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μελών για μια τριετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων για θητεία 3 ετών, με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Αμέσως μετά την εκλογή των μελών του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του:

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διαχειριστή και Γραμματέα.

το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες της εταιρίας, εκτός από τα ανήκοντα στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων κατά το νόμο ή κατά το καταστατικό. Ενδεικτικά το Δ.Σ. από κοινού ή συνήθως ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και οιασδήποτε αρχής, Τραπέζης, Φυσικού ή νομικού προσώπου. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις δεσμεύοντας την εταιρία πάντα σύμφωνα με τον σκοπό της, συνομολογεί και εισπράττει δάνεια, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις κάθε φύσεως και με όρους κατά την κρίση του και προς το συμφέρον της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους και συνεργάτες, συγκαλεί την Γενική Συνέλευση κατά το καταστατικό και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από τα μέλη του να αναθέτει όλες ή και μέρος των αρμοδιοτήτων του σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή και τρίτα πρόσωπα.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρίας με πρόσκληση του Προέδρου ή δύο μελών. Τα μέλη του συμβουλίου όταν κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να εκπροσωπηθούν κατά την συνεδρίαση από άλλο μέλος του Δ.Σ. με έγγραφη εξουσιοδότησή τους προς αυτό η οποία θα είναι είτε συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή από άλλη αρμόδια αρχή και θα έχει ως περιεχόμενο την ημερήσια διάταξη της συνελεύσεως  του Δ.Σ. κατά την οποία δεν μπορεί να παραστεί ο εξουσιοδοτήσας εταίρος καθώς και η γνώμη του για θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής την οποία υποχρεούται ο εξουσιοδοτούμενος εταίρος να ακολουθήσει κατά γράμμα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται – εφ’ όσον επιτευχθεί απαρτία, η οποία συνίσταται σε αυτοπρόσωπη παρουσία τριών τουλάχιστον μελών – κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός και αν κάτι άλλο ορίζεται από το παρόν καταστατικό. Έκαστος σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο.

Σε περίπτωση διχογνωμίας περί του τρόπου διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρίας, οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία επί του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα παραπέμπει στη Συνέλευση των εταίρων, που συγκαλείται έκτακτα για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. περί διορισμού προσωρινής διοίκησης από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατόπιν υποβολής αιτήσεως υπό εταίρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, την εταιρία, ήτοι ενώπιον των Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότησή του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη. Λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές.

Ο Διαχειριστής ή ο αναπληρωτής του ενεργεί την οικονομική διαχείριση και το ταμείο της εταιρίας και ενδεικτικά υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρίας με οιονδήποτε τρίτο, δεσμεύοντας την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και στην περίπτωση υπογραφής συμβάσεων για ανάληψη ή πληρωμή από 5.000,00 ευρώ και άνω, απαιτούνται δύο εξουσιοδοτημένες υπογραφές. Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Διαχειριστής αναπληρώνεται ο οριζόμενος εκάστοτε από το Δ.Σ. Αναπληρωτής αυτού.

Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί τα Μητρώα μελών, τα βιβλία συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και γενικά επιμελείται οτιδήποτε αφορά σε λειτουργικές διαδικασίες της Εταιρίας. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα εξερχόμενα από την Εταιρία έγγραφα. Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Γραμματέας αναπληρώνεται από το Δ.Σ Αναπληρωτής αυτού.

Άρθρο 10 – γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Συζητά και αποφασίζει για τα θέματα και τις δραστηριότητες της εταιρίας τακτικά μεν κάθε έτος, έκτακτα δε όταν τα 3/4 τουλάχιστον των μελών ζητήσουν την σύγκλησή της.
IMG_0708Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη. Εάν δεν συντελεστεί απαρτία συγκαλείται μέσα σε 7 ημέρες επαναληπτική πρόσκληση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.

2. Στην Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρίας αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ομοφωνία και σε περίπτωση μη επιτεύξεως ομοφωνίας με αυξημένη πλειοψηφία του 2/3 των μελών του συνολικού αριθμού αυτής.

4. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.

5. Κάθε μέλος της εταιρίας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.

6. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

7. Η Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς, εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρίας, εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και τροποποιεί το παρόν καταστατικό.

8. Η συνέλευση των εταίρων εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της εταιρίας και των επιμέρους τμημάτων της και τροποποιεί το παρόν καταστατικό.

9. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση των μελών – εταίρων, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του συνολικού αριθμού αυτής.

10. Για τη λειτουργία της εταιρίας θα καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. όπου θα ρυθμίζει και τα θέματα σχετικά με την αποζημίωση των μελών της Γ.Σ. και τις αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου.

11. Οι αποφάσεις των εταίρων είναι δεσμευτικές για όσους εκπροσωπούν την εταιρία και ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τυχόν παράβασή τους δε, αποτελεί σπουδαίο λόγο ανάκλησής τους.

12. Απέναντι όμως στους τρίτους οιαδήποτε ενέργεια των μελών του ΔΣ  δεσμεύει την εταιρία χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων εκτός αν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του παρόντος κανονισμού. ή του νόμου

13.Η Γενική Συνέλευση επίσης εκλέγει από τα μέλη της τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση σε ετήσια βάση.Επιβλέπει ειδικότερα κατά πόσο η οικονομική διαχείριση συμφωνεί με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού καθώς και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί καθώς και οι σχετικές εκθέσεις που υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11 – Γεγονότα μη επιφέροντα λύση της εταιρίας, είσοδος και διαγραφή μελών αμεταβίβαστο της εταιρικής ιδιότητας ή μερίδας

Α) Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής μέλους της εταιρίας, αυτή συνεχίζεται από τα λοιπά μέλη.

Β) Η καταγγελία της εταιρίας από μέλος – εταίρο αυτής δεν επιφέρει τη λύση της. Ο καταγγέλλων με την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της εταιρίας, η οποία ρητώς ορίζεται με το παρόν ότι δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τα λοιπά μέλη της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την αποχώρηση εταίρου εκ της εταιρίας τον διαγράφει από τα μέλη της.

Γ) Η είσοδος νέων μελών εταίρων στην εταιρία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία με πλειοψηφία του 80% των μελών της να διαγράψει από την εταιρία μέλη, εάν παρακωλύουν τη λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της εταιρίας καθώς και αν δεν αποδεικνύουν συστηματικά το κατά την καλή πίστη, αναμενόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας.

Δ) Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα.

Άρθρο 12 – Υποχρεώσεις των Εταίρων

Όλοι οι εταίροι έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας και να συμβάλλουν με κάθε εν γένει δυνατό τρόπο στην επιτυχία του σκοπού της εταιρίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. Οι υποχρεώσεις έναντι τρίτων που γεννήθηκαν από τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βαρύνουν τους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας.

Άρθρο 13 – Τήρηση βιβλίων της εταιρίας

Η τροποποίηση του παρόντος, η είσοδος και η διαγραφή μελών και τα πρακτικά του Δ.Σ. καταρτίζονται εγγράφως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταχωρεί τις αποφάσεις του στο βιβλίο Πρακτικών αυτού, τις δε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στο βιβλίο πρακτικών αυτής. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται νομίμως προ πάσης χρήσεως αυτών. Εκτός από τα βιβλία αυτά, το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου επιβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία και βιβλία.

Άρθρο 14 – Αποχώρηση ή κώλυμα εταίρου

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωση του προς την εταιρία. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας τα οποία παραμένουν στην εταιρία μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να δηλώσει κώλυμα παρουσίας και συμμετοχής στις δραστηριότητες της για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα στα πλαίσια της διάρκειας της εταιρίας, οπότε για το διάστημα αυτό ο αριθμός των μελών της Συνέλευσης των εταίρων μειώνεται κατά ένα με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό στην διαμόρφωση της πλειοψηφίας των  μελών και τη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 15 – Μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής μερίδας και αποχώρηση εταίρου ή είσοδος νέου εταίρου
IMG_0708Η μεταβίβαση ή εκχώρηση μέρους ή ολόκληρης της εταιρικής μερίδας κάθε εταίρου προς οιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, απαγορεύεται, εφόσον δεν συμφωνούν εγγράφως όλοι οι εταίροι, επίσης είσοδος νέου εταίρου ή αποχώρηση παλαιού γίνεται αποκλειστικά κατόπιν σχετικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων με ομοφωνία και αποτελεί τροποποίηση του παρόντος.

Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (Άρθρο 750 του Α.Κ.).

Τόσο και τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρίας δεν επιτρέπεται, η διανομή κερδών στους εταίρους της. Η τύχη της περιουσίας της εταιρίας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Άρθρο 16 – Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει  την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2010.

Άρθρο 17 – Λύση εκκαθάριση

Η εταιρία λύεται όταν επέλθει αδυναμία προς εκπλήρωση του σκοπού της. Η εταιρία επίσης μπορεί να λυθεί και κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων στην συνέλευση των εταίρων.

Όταν λυθεί θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρίας εκτελούν τα μέλη του Δ.Σ. Δύναται η Συνέλευση των εταίρων να εκλέγει με πλειοψηφία των 3/4 επί του όλου αριθμού των εταίρων, εκκαθαριστή ο οποίος μπορεί και να είναι τρίτο πρόσωπο. Ο εκκαθαριστής, αφού εξοφλήσει τα χρέη της εταιρίας προς τους τρίτους και προς τους εταίρους για δάνεια αυτών επιστροφή της εισφοράς τους εφόσον σώζεται, εκποιώντας αν χρειαστεί και περιουσιακά της στοιχεία, επιμελείται για τη διάθεση του τυχόν απομένοντας υπολοίπου για τους σκοπούς που όρισαν οι εταίροι.

Άρθρο 18

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784). Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς παίρνει ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Βόλου

 

 

Advertisements